angličtina hrou

HELLO

10.10.2012 21:38
Angličtina by se měla začleňovat v průběhu celého dne. Ráno při oblékání, při cestě do školky, při procházkách a hrách s dětmi, při koupání, dávat dítěti jednoduché organizační pokyny v angličtině /dojít na WC, umýt si ruce, oblékat se.../, zahrát si hru v angličtině, zazpívat si pro...

Hello song

10.10.2012 21:48
Nejprve se pozdravíme: Hello! /helou/ ..................ahoj Good bye /gudbáj/...........ahoj, nashledanou Bye, bye /bajbáj/..............ahoj /při loučení/   What´s your name? /vots jór nejm/ .............. Jak se jmenuješ?  -  pozor na správnou intonaci v otázce...

Básnička

12.10.2012 22:07
Jedna je one /van/, slunce je sun /san/, obloha sky /skáj/, ahoj je by /báj/.   Eat /ít/ je jíst, read /ríd/ je číst, write /rajt/ je psát, love /láv/ je mít rád.   Maminka se řekne mummy /mami/, učíme se snadno sami.

Colours /barvy/

12.10.2012 22:14
white /vait/............................bílá                             yellow...

Numbers /číslovky/

12.10.2012 22:21
Děti učíme základní číslovky 1,2,3-10 /dle stáří dětí/. Takto malé děti neučíme psaný projev, ale pouze verbálně/slovně/, jen na prstech nebo pomocí kostiček, hraček... one /wan/..............jedna two /tú/..................dva three /frí/................tři four...

My body /moje tělo/

12.10.2012 22:24
body /body/......................tělo head /hed/........................hlava hair /hér/...........................vlasy cheek /čík/........................tvář nose /neus/......................nos eye /ai/..............................oko mouth /mauf/....................pusa tooth...

Animals /zvířata/

12.10.2012 22:25
Domácí a hospodářská zvířata: bird /brrd/.....................pták         cat /ket/........................kočka       dog /dog/......................pes cow...

My family /moje rodina/

14.10.2012 15:03
mother, mummy, mum /madr, mami, mam/ .....máma, maminka father, daddy, dad /fadr, dedy, ded/.....................táta, tatínek grandma, grandmother /grendma, grentmadr/....babička grandad, grandfather /grendded, grendfadr/........děda, dědeček sister...

Hry s využitím obrázkových karet

14.10.2012 15:24

Roční období a počasí

20.10.2012 21:20
Roční období: spring /sprin/.......jaro summer /samr/...léto autumn /ótm/.......podzim winter /wintr/........zima   Počasí: cloud /klaud/...............mrak rain /rejn/....................déšť raining /reinink/............prší /používáme ve frázi "It´s raining"/ snow...
1 | 2 >>