My family /moje rodina/

14.10.2012 15:03

mother, mummy, mum /madr, mami, mam/ .....máma, maminka

father, daddy, dad /fadr, dedy, ded/.....................táta, tatínek

grandma, grandmother /grendma, grentmadr/....babička

grandad, grandfather /grendded, grendfadr/........děda, dědeček

sister /sistr/...........................................................sestra

brother /bradr/........................................................bratr

child /čájld/.............................................................dítě

baby /bejby/............................................................miminko

cousin /kazn/................................................sestřenice/bratranec

aunt /ánt/.................................................................teta

uncle /ánkl/..............................................................strýc