Numbers /číslovky/

12.10.2012 22:21

Děti učíme základní číslovky 1,2,3-10 /dle stáří dětí/.

Takto malé děti neučíme psaný projev, ale pouze verbálně/slovně/, jen na prstech nebo pomocí kostiček, hraček...

one /wan/..............jedna

two /tú/..................dva

three /frí/................tři

four /fór/.................čtyři

five /fájv/.................pět

six /siks/.................šest

seven /sevn/..........sedm

eight /eit/................osm

nine /nain/..............devět

ten /ten/.................deset

 

song /zpíváme si/

Listen to the numbers

One, two, three,

clap, clap, clap. /x 3/ - tleskáme

Listen to the numbers.

 

Four, five, six,

tap, tap, tap. /x 3 /- dupeme

Listen to the numbers.

 

One, two, three,

four, five, six,

clap, clap, clap. - tleskáme

Tap, tap, tap. - dupeme

One, two, three,

four, five, six.

Listen to the numbers.

Games /hry/.

  • Ptáme se "How many fingers? /Kolik prstů/ - ukazujeme a počítáme. Při otázce můžeme použít např. "How many eyes, arms, noses, ears, legs...?"