Název  projektu : „POHÁDKOVÁ ZAHRADA“

 Ve školním roce 2015/2016 náš projekt přírodní ekozahrada postoupil na nejvyšší místa a naše školka získala dotaci z Operačního programu životního prostředí EU.

Schválení projektu předcházelo jednání rady města a zastupitelů města. Jim patří velký dík za podporu a jednohlasný souhlas s naší žádostí o poskytnutí dotace, protože město se na projektu také muselo finančně podílet a to 10% ze získané dotace. Proběhlo výběrové řízení na firmu, která celý projekt zrealizovala.

Nová přírodní zahrada

Školní zahrada jako... minikrajina a dobrodružná cesta do světa... místo pro objevování, svobodné dětské hry i učení ... prostor pro setkávání a sdílení zážitků.  

Dne 1.6.2016 na MDD byla oficiální cestou předána dětem nová zahrada v přírodním stylu v MŠ Mistrovické.    

 Záměr vznikl zhruba před třemi lety a díky finanční podpoře fondu životního prostředí EU a města KŠ, které se podílelo 10% z konečné částky zhruba 2,5 mil. korun byl rozsáhlou rekonstrukcí dokončen projekt „Pohádková zahrada“.      

 Cílem projektu je nenosit přírodu do interiérů, ale chodit za ní ven a vidět ji v jejím přirozeném prostředí a užít si ji plnými doušky. Využít ji jako celek k celoročním aktivitám, jako přírodní učebnu, která přispěje ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Díky nové zahradě objevujeme přírodu i trošku jinak, zábavně, s nadšením a elánem.  V nové zahradě se těšíme z vrbových domečků, ve kterých se děti rády ukrývají. Vrbový plůtek odděluje herní a zahradní část, kde byly vysazeny rybízy, angrešty, maliníky a na našich záhoncích pěstujeme bylinky, květiny, zeleninu a jahody. Nedovedete si představit, jak takové přesazování nebo zalévání dokáže být pro děti zábavné. Máme kompost, kam nosíme zbytky ze záhonů, trávu a zbytky zeleniny a ovoce od svačiny. Učíme se, kdo a proč v kompostě žije. Srážkoměr nám ukazuje, kolik vody napršelo a pítko slouží k napojení ptáčků. Děti jsou zapojeny do údržby, sklízení a zpracování ovoce a bylinek, jsou podporovány ve volné a kreativní hře, stejně jako ve zkoumání a pozorování přírodních procesů. Poblíž záhonků je hmyzí a motýlí domeček, kde zkoumáme říši hmyzu. S dětmi právě budujeme mraveniště a stále vymýšlíme nové, ještě více aktivní podnětné prostředí.                                   V horní části zahrady máme ovocné stromy a úpravou ořešáku se chystáme vybudovat veverčí domeček. I plocha s překrásným ohništěm vybízí děti ke hře.      Dětem jsou k dispozici různá zákoutí, kde si rády hrají a hospodaří, mohou se pohoupat v kruhové houpačce, zaskotačit si v prolézací dráze se skluzavkou a svahovým tunelem. Kola, koloběžky a odrážedla můžeme využít na oválu z kamene, vedoucího vrbovým tunelem středem zahrady a motorické schopnosti si děti ověřují na překážkové dráze či v hmatové stezce. Didaktickou část tvoří oplocení, dendrofon, kreslící, prohazovací a tématické tabule. Dominantou je srubový altán sloužící jako zelená učebna a „venkovní kuchyňka“, který rovněž skýtá mnoho příležitostí ke hře.                                                                                 Zajímavostí je venkovní mlhoviště, kde se v teplých dnech můžeme osvěžit a podzemním telefonem si sdělit své dojmy. To vše je doplněno dřevořezbami, které jsou rozmístěné po celé ploše zahrady.   

Zahrada je stále doplňována a upravována, což přináší příjemnou proměnlivost.                                    

Naší prioritou je blízký kontakt s přírodou, prodloužení pobytu venku a využití celého komplexu MŠ v environmentální výchově a výuce. Děti se mohou těšit z přírodních prvků a prožitkem si vše vyzkoušet, což je v tomto věku velice důležité.

Takže ještě jednou děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli a finančně ho podpořili.