Roční období a počasí

20.10.2012 21:20

Roční období:

spring /sprin/.......jaro

summer /samr/...léto

autumn /ótm/.......podzim

winter /wintr/........zima

 

Počasí:

cloud /klaud/...............mrak

rain /rejn/....................déšť

raining /reinink/............prší /používáme ve frázi "It´s raining"/

snow /sneu/................sníh

snowball /sneubol/......sněhová koule

snowing /sneuwink/....sněží /používáme frázi "It´s snowing"/

snowman /sneumen/..sněhulák

sun /san/......................slunce