Platby

  • Úplata za předškolní vzdělávání na 1 měsíc a 1 dítě je 300,-Kč, vzdělávání v posledním roce docházky je povinné a se poskytuje bezúplatně /platí i pro děti, u niž byl doporučen odklad školní docházky/

           - platí se na účet číslo:

             163257505/2010    VS 618 nebo 909 do zprávy uvedete jméno dítěte

 

  • Výše stravného na den je 33,-Kč /7,-Kč ranní svačinka + 20,-Kč oběd + 6,- Kč odpolední svačinka/
  • Výše stravného na den pro děti 7-leté je 36,-Kč /7,-Kč ranní svačinka + 23,-Kč oběd + 6,- Kč odpolední svačinka/

          - platí se na účet číslo:

             2400727742/2010, VS /číslo je každému přiděleno v MŠ/, do zprávy uvedete jméno dítěte

- je splatné vždy do konce předchozího měsíce

  • Měsíčně počítejte cca 100,-Kč za akce pro Vaše dítě /divadlo, hudební pořady, klaun, pejsci, .../

           - platí se hotově v MŠ