Organizace dne

 

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, svátkům a tradicím. Výjimkou nejsou ani výlety do přírody, zájmových center, divadla, kina. Spousta aktivit se děje přímo v MŠ nebo na naší školní zahradě. Setkání s dravci, divadlo, koloběžkiáda, letní a zimní olympiáda, crazy dny/bláznivé dny/, projektové dny atd.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. Tento čas je věnován spontánním hrám. Dopoledne zahrnuje svačinu, pohybové aktivity a vzdělávací činnosti. Poté trávíme část dopoledne pobytem venku. Následuje oběd, po němž některé děti odcházejí domů. Ty, kteří zůstávají, čeká odpočinek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.