Logopedická prevence

06.10.2018 21:34

 

Pokračujeme v  programu nazvaném: "Veselé povídání aneb ABCD kočka přede"

V naší školce se věnujeme zvýšené logopedické prevenci. Dvě logopedické asistentky společně i individuálně pracují na logopedické prevenci dětí tak, aby úspěšně zvládly vstup do školy. Poradíme i rodičům, jak mají s dítětem pracovat a kam se obrátit v případě potřeby, poskytneme metodické materiály, náměty, pomůcky, pracovní listy...Tato vzájemná spolupráce by měla být kladným přínosem hlavně pro dítě.

Těší se na Vás logopedické asistentky Renata Jakoubková a Dáša Jakešová

Jazykovou průpravu provádějí všechny paní učitelky v obou třídách.