Časový rozvrh  dne  v MŠ

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou

voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly

respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Provoz MŠ je od 6:00 h. do 15:30 hodin.

Odchod dětí domů po obědě je umožněn do 12.00 hodin, poté se MŠ

z provozních důvodů zamyká.

Po celý den je v MŠ zajištěn pitný režim.

 

  • 6:00 - 8:00  

příchod dětí do MŠ, děti se scházejí v patře budovy, kde mají svou třídu

následují volné a organizované hry

individuální rozhovory a práce učitelek s dětmi, pracovní činnosti

individuální příprava předškolních dětí

  • 8:00 - 8:30

ranní cvičení,pohybové aktivity

jazykové chvilky, ranní kruh

  • 8:30 - 9.00

hygiena

svačina

  • 9:00 - 10:00

výchovně vzdělávací činnosti,řízená činnost

plnění třídních programů, komunitní kruh

hygiena

9:00 - 9:45 pobyt dvouletých dětí ve třídě, rozdělení dětí

                  volná hra, individální činnosti, odpočinek, hygiena

9:45 - 10:45 převlékání, pobyt venku

10:45 - 12:00 převlékání, hygiena, oběd, hygiena           

  • 10:00 - 11:30

pobyt venku, převlékání

  • 11:30 - 12:00    

hygiena, oběd

hygiena

  • 12:00 - 14:00    

odpočinek, pohádka čtená nebo hraná

  • 14:00 - 14:30

hygiena

odpolední svačina

  • 14:30 - 15:30 

spontánní aktivity dětí

činnosti dle nabídky učitelek,opakovací chvilky

v letním období pobyt dětí na školní zahradě

postupný odchod z MŠ