Vítejte na stránkách naší mateřské školy!

  MOTTO:

  „Nač má člověk smyslů pět?

   Aby mohl poznat svět!“

 

Vítáme Vás v nové školním roce 

 

Víte, kde se máme všichni rádi

a kde jsme dobří kamarádi?

V naší školce, školičce

máme se jak v písničce.

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro rodiče a zákonné zástupce dětí:

  • Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné. 

  • Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

  • Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

  • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

  1. - v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení 

  2. - po dobu 4 souvislých hodin denně

  3. - začátek povinné doby se stanoví mezi 7. a 9. hodinou 

  • Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

 

  Naše MŠ si klade za cíl být školou současnosti a přitom vychovávat pro budoucnost. Její výchovně vzdělávací programy vycházejí z aktuálních požadavků na vzdělání a potřeby moderního  života .

 

 

   Cílem MŠ je vychovávat v dětech všestranně a harmonicky rozvinutou osobnost, s důrazem na oblast citovou a morální. Výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.  V dětech  pěstujeme zdravé sebevědomí, to se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké nabídce činností si každé dítě najde alespoň jednu oblast, v níž je dobré, na druhé straně je rozvíjen smysl pro odpovědnost, děti se učí podřídit své zájmy zájmu celku. Rozvíjí se spolupráce, nikoli soutěž mezi dětmi. Děti vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. Podporujeme svým působením tvořivost a touhu po vzdělání. Výchova není zaměřena pouze na rozvoj intelektu, ale je výchovou napodobováním. Je třeba poskytnout dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí.       

 

Naši mateřskou školu najdete na adrese:  

Mistrovická 618, Kamenický Šenov  471 14 

kontaktní telefon:

pevná linka: +420 487 767 400

mobil: +420  607 536 750

                                                                

  provozní doba:

Po - Pá ...06,00 hod... do...16,00 hod.

Další informace a dokumenty z MŠ Mistrovická Vám rádi zodpovíme a obratem doručíme.

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: