Vítejte na stránkách naší mateřské školy!

  MOTTO:

  „Nač má člověk smyslů pět?

   Aby mohl poznat svět!“

 

Zvýšení ceny stravného

od 1.9.2022

Z důvodu zvyšování finančního limitu na nákup potravin je potřeba navýšit cenu stravného.

Cena stravného 43

Přesnídávka z 8 Kč na 9 Kč

Svačinka z 8 Kč na 9 Kč

Oběd 25 Kč 

 


Úvodní stránka | Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná,  příspěvková organizace

                                                

Důležité upozornění !        

    - při vstupu do MŠ použijte desinfekci a návleky                          

 

  V souvislosti s danou situací je nutné v MŠ dodržování těchto 

                                          zásad:

-při příchodu používejte desinfekci /vpravo u hlavních dveří/a návleky

Preventivní opatření:

-při příchodu bude dítěti změřena teplota bezdotykovým teploměrem

-pokud přivedete dítě, které jeví známky i mírné respirační infekce    

 nebude přijato do MŠ

-zákonný zástupce je povinen poskytnout informace o aktuálním zdravotním  

 stavu dítěte

-do MŠ je zákaz nošení veškerých věcí z domova /hračky, plyšáky, jídlo/

Děkujeme za pochopení

 
 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro rodiče a zákonné zástupce dětí:

  • Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné. 

  • Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

  • Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

  • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

  1. - v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení 

  2. - po dobu 4 souvislých hodin denně

  3. - začátek povinné doby se stanoví mezi 7. a 9. hodinou 

  • Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

 

  Naše MŠ si klade za cíl být školou současnosti a přitom vychovávat pro budoucnost. Její výchovně vzdělávací programy vycházejí z aktuálních požadavků na vzdělání a potřeby moderního  života .

 

   Cílem MŠ je vychovávat v dětech všestranně a harmonicky rozvinutou osobnost, s důrazem na oblast citovou a morální. Výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.  V dětech  pěstujeme zdravé sebevědomí, to se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké nabídce činností si každé dítě najde alespoň jednu oblast, v níž je dobré, na druhé straně je rozvíjen smysl pro odpovědnost, děti se učí podřídit své zájmy zájmu celku. Rozvíjí se spolupráce, nikoli soutěž mezi dětmi. Děti vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. Podporujeme svým působením tvořivost a touhu po vzdělání. Výchova není zaměřena pouze na rozvoj intelektu, ale je výchovou napodobováním. Je třeba poskytnout dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí.       

 

Naši mateřskou školu najdete na adrese:  

Mistrovická 618, Kamenický Šenov  471 14 

kontaktní telefon:

pevná linka: +420 487 767 400

mobil: +420  607 536 750

                                                                

  provozní doba:

Po - Pá ...06,00 hod... do...16,00 hod.

Další informace a dokumenty z MŠ Mistrovická Vám rádi zodpovíme a obratem doručíme.

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: