Artikulační cvičení ke hláskám

A - otevřít ústa na velké jablko

O - otevřít ústa na švestku

U - otevřít ústa na malou třešničku

E - ukázat zuby, zasmát se

I - ukázat zuby a hodně se smát

P - schovat zuby, stisknout rty, zadržet vzduch a pak najednou vypustit šeptem na dlaň

B - stejný postup jako při hlásce předchozí s přidáním hlasu při vypuštění vzduchu

M - schováme zuby, stiskneme rty, přidáme hlas a pustíme vzduch

F - foukáme na ruku jako jemný větřík, doprovázíme hlasem, či zpěvem fá, fó, fí, fů, fé...

V - přikousneme si horními zuby spodní ret

T - zasmát se, pootevřít ústa, dotknout se jazykem horních zubů, pak šeptem vypustit vzduch na dlaň drženou před ústy

D - stejný postup jako při hlásce předchozí s přidáním hlasu

L - otevřít ústa, dotknout se jazykem horní dásně a jazykem plesknout dolů - cvičíme u zrcadla la, la, la...

K - nacvičujem vleže, otevřít ústa, zatlačit koneček jazyka dolů - vzad

G - otevřít ústa, zatlačit jazyk dolů - vzad a vyslovovat důrazně "d"

CH - dýcháme si na ruce a šeptáme cha, che, chu, cho, chi...

H - dýcháme na ruce jako při předchozí hlásce a přidáme hlas / na hrtanu dítě kontroluje vibrací položenou rukou/

C - zasmát se, zuby dát k sobě, jazykem se krátce dotýkat dolních zubů a napodobovat cvrčka - c-c-c

S - zsmát se, zuby k sobě, dotýkat se lehce dolních zubů a syčet jako husa ssss nebo cccc, cccsssss

Č - našpulíme ústa, zuby dáme k sobě, vyslovujeme ťťťť a potom voláme na kočičku čččč, čičiči

Ž - našpulíme ústa, dotknout se jazykem lehce za horní dásně, lokomotiva se rozjíždí ššššššš, šišišišišiš

R - šeptem, zrychleně tdtdtdtd

Ř - našpulit ústa, zuby přiblížit k sobě a vyslovujeme R, jako slovensky driví, drímá