Školka to je HRA

23.09.2012 15:09

Ve školce dítě objeví skupinovou hru a činnost.

Zjišťuje, že musí dělat to, co dělají ostatní, že se činnost neřídí jeho volnou volbou, že musí u činností také vydržet.

Samozřejmě, že mateřské školy podporují i individualitu dítěte, nicméně se zde začíná pomalu utvářet i smysl pro povinnost a odpovědnost za sebe i za druhého. Proto by také docházka do MŠ měla být pravidelná a součástí pevného režimu.

V této době proto pořiďte hry, které jsou určeny několika hráčům a kladou důraz na skupinovou práci, spolupráci a soutěžení, na vnímání sebe jako součást širšího celku, rodiny, společnosti.

V době před nástupem do školy se podívejte po didaktických hrách a pomůckách, které rozvíjejí schopnosti, dovednosti i motivaci dítěte.

Vhodné jsou hry na postřech, paměť, počítání nebo všeobecné znalosti.