Čarodějný týden na zahradě MŠ

24.04.2017 09:00

24.4. Sbíráme bylinky a vaříme čarodějní lektvar

25.4. Soutěž v trhání perníčků

26.4. Hledání čarovného pazourku

28.4. Den čarodějnic v MŠ

-pálení čarodějnice

-soutěže /nejrychlejší čarodějnice,tref netopíra!,dopis pro skreta.../

-zpívání u táboráku

-hasiči v MŠ