Zápis do prvních tříd ZŠ

05.04.2019 14:00

Zápis do prvních tříd, den otevřených dveří

6. dubna 2018   14:00 - 18:00 

7. dubna 2018   14:00 - 18:00

Zveme Vás k netradiční prohlídce ZŠ, přijďte si prohlédnout odborné učebny, sportovní halu a celé zázemí budovy. 

V tyto dny proběhne zápis do 1. tříd, zváni jsou nejen budoucí prvňáčci a jejich rodiče, ale i všichni ostatní přátelé školy.


 

PŘIPRAVENOST NA ŠKOLU

Dítě ví jak se jmenuje a kde bydlí :

 

…………………………………………….………..

Pozná alespoň 6 základních barev :

 

……………………………………………..……….

Pozná na kostce naráz (bez počítání po jedné) počet teček :

 

……………………….….

Umí číselnou řadu do 5 (10) na počítadle :

 

……………………………………….…...

Pojmenuje geometrické tvary :

 

……………………………………………………….….

Má správnou výslovnost, dokáže říci : citrón, čáp, šašek, sova, rýč, řepa,

zámek,žížala, lupen, chleba, klíč, houska, tatranka, veverka, fialka, gumička

špatně říká:

 

………………………………………………...

Pozná sluchem hlásku na začátku slova : Alenka, Opice, Eva, Ucho, Ivan,

Sova, Máma, Lípa, Pepa

 

Umí rozlišit : vpravo - vlevo

 

……………………..

nahoře - dole

 

……………………...

vpředu - vzadu

 

…………………….

první - poslední

 

………………….

rozdíly na dvou obrázcích

Drží správně tužku při kreslení :

 

………………………………………………………..

Umí nakreslit postavu

 

…………………………………………………………….………

Umí obkreslit jednoduchou předlohu / tvar, nákres, počet puntíků /

 

…………………

Složí rozstříhaný jednoduchý obrázek

 

………………………………………………….

Umí opakovat zatleskáním jednoduchý rytmický celek

 

……………………..…………

Samostatnost při sebeobsluze: umí zapnout a rozepnout knoflík, zip,

zavázat botu nebo čepici na kličku, mašličku na stuze, uzel na šále

Umí přednést básničku

 

……………………………………………………………………

Umí zazpívat písničku

 

...................................................................................................

Umí vyprávět pohádku / sám nebo podle obrázků /....................................................

Umí spontánně vyprávět o věcech kolem sebe

 

……………………………………..……

Vážení rodiče, tento orientační test Vám pomůže zjistit zralost Vašeho dítěte na školu a jeho připravenost na zápis do 1. třídy. Pokud dítě ovládá daná témata, nebude mít žádné problémy. Témata, která ještě nezvládá, můžete doma procvičovat. Zápis do ZŠ a MŠ Kamenický Šenov se koná ve dnech 24. a 25.1.2013.