Otevírání studánek

22.03.2019 10:00

aneb jarní probuzení s vílou Lesněnkou - Světový den vody/22.3./-oslavy, vodní hrátky, akce po celý den v areálu MŠ a na školní zahradě

spojené s hledáním zlatého klíče k odemknutí jara na zahradě MŠ