Pohybový kroužek v MŠ

04.10.2018 14:45

zatím pozastavená činnosti z důvodu vládních nařízení

Od října i nadále pokračuje v činnosti pohybový kroužek. Zábavné cvičení, kde se cvičí koordinace pohybu, správné držení těla, cvičení rovnováhy, posilování stavby těla, kde si hrajeme, skotačíme, tančíme a vyvádíme.

 Jedná se o hudebně pohybovou výchovu, bude zde probíhat taneční tvorba  a interpretace, taneční průprava, improvizace, základy gymnastiky, dětské jógy.

Lekce jsou velmi kreativní a zábavné. Pohybové ztvárnění formou her, říkanek, překážek, zajímavých hraček a cvičebních pomůcek /stuhy, tyčky, pompony, šátky, barevní hadi, prolézací pytel, padák, masážní podložky…/, k dispozici máme nářadí /lavička, kladinka, trampolínka/., navštěvujeme halu ZŠ a nová hřiště nedaleko MŠ

Pro děti je chuť pohybu naprosto přirozená, proto si ji ještě více podpoříme  a dále budeme rozvíjet. Když si lidé osvojí sportovní zvyklosti již v dětství, budou k nim snáze přistupovat i později a navíc podpoříme zdravý životní styl. Chceme docílit u dětí podporu tělesného vývoje, podpoříme psychomotorický vývoj, hrubou i jemnou motoriku, improvizaci dětí, vnímání rytmu a pohybových dovedností, zábavnou formou vytvoříme u dětí radost z pohybu. 

,