Odklad školní docházky

23.09.2012 15:29

Odklad školy neslouží k prodloužení dětství

Podle novely školského zákona je vzdělávání v posledním roce ve veřejné MŠ bezplatné pouze nejvýše po dobu 12 měsíců.

Další novinkou je i zpřísnění podmínek pro odklad školní docházky. Nyní již budou rodiče povinni doložit k žádosti o odklad povinné školní docházky dvě doporučení, a to z příslušného školského poradenského zařízení a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tato opatření mají zabránit nejen nadbytečnému využívání odkladů povinné školní docházky, ale i pomoci případnému uvolnění míst v MŠ pro děti ve věku 3-6 let.

Dle názoru odborníků není v současné populaci tolik odchylek od normálního vývoje a mnohem více dětí je schopno do ZŠ nastoupit v šesti letech, nehledě na to, že nevhodně realizovaný odklad může dítěti ublížit a zabrzdit jeho přirozený vývoj.