Maškarní dětský karneval

03.02.2018 14:30

- zveme Vás na Maškarní rej do kulturního domu v K.Šenovětentokrát s ...

Culinkou a tancohrátky pro děti

   - budeme soutěžit, plnit úkoly

   - tančit, zpívat, veselit se, malovat na obličej… 

Nebudete litovat, čekají Vás - dětská tombola, kde vyhrává každý los, hodně zábavy a tance, soutěže, sladkosti

Nezapoňte dobrou náladu s sebou!!!