Výlet

12.06.2018 07:30

letos nás čeká výlet na zámek v Horní Libchavě, jemuž bude předcházet indiánský měsíc v MŠ, proto i celý program na zámku se ponese tentokráte v indiánském duchu, kde se uskuteční i pasování školáků  a také mnoho zábavy /na výlet jedeme všichni! mimo dětí, které ještě nedovršily tří let věku/.