Dětský den v MŠ

01.06.2020 10:00

Bublinková show aneb Den se skřítkem Bublinkou

 -budeme soutěžit, plnit úkoly,tančit, zpívat, veselit se

              Prostě užívat si den!

/program je určený pouze dětem z MŠ a bude probíhat v rámci časového rozvrhu MŠ/