cvičíme spolu

19.10.2012 23:26

Závody v obratnosti

- závodíme s dítětem, kdo dřív z lehu vstane, kdo si dřív z kleku sedne, kdo si dříve ze stoje lehne.

Letadélko

- dospělý zdvihne dítě v poloze naznak tak, že je podepře oběma rukama pod hýžděmi, dítě  ho drží pevně za šíji. Po odstranění strachových zábran se dospělý s dítětem 2-3x otočí na místě dokola - letadlo letí.

Holubička

- dítě ve stoji jednonož, druhá noha v zanožení upaží, předkloní se, dospělý drží dítě za obě ruce, později za jednu ruku.

Houpačka

-dospělý sedí na pohovce a pohupuje dítě, které mu sedí roznožmo na klíně čelem k němu a drží se ho za ruce nebo stojí na nártech. Dítě, které nemá strachové zábrany, můžeme houpat i v lehu na zádech na nohou dospělého.

Rybička

- dítě se rychle převaluje z lehu na zádech do lehu na břiše, paže jsou ve vzpažení nebo u těla, cvik opakujeme asi 6x.

Nůše

- dítě sedí roznožmo na zádech dospělého, který je přidržuje za hýždě, poskakuje s ním, otáčí se a tančí. Cvik vede k odvaze a cvičí rovnováhu.

Výtah

- oba rodiče vytvoří vzájemným spojením rukou křížem přes sebe sedátko a přejdou do dřepu. Dítě se posadí na sedátko a uchopí se pevně za šíje rodičů. Rodiče ho puhupují nahoru a dolů, po skončení cviku nedopustíme, aby dítě seskakovalo z výšky.

Podívej se na mne!

- dítě se v širokém stoji rozkročném předkloní, hlavu zasune co nejdále mezi nohy a podívá se okénkem vzniklým mezi nohama na rodiče.