Čarodějný týden v MŠ

23.04.2018 06:00

23.4. Sbíráme bylinky a vaříme čarodějní lektvar

24.4. Soutěž v trhání perníčků

25.4. Hledání čarovného pazourku

27.4. Den čarodějnic v MŠ /v rámci programu MŠ/

-pálení čarodějnice

-soutěže /nejrychlejší čarodějnice,tref netopýra!,dopis pro skreta.../

-zpívání u táboráku