Čarodějný týden v MŠ

22.04.2019 06:00

22.4. Sbíráme bylinky a vaříme čarodějní lektvar

23.4. Soutěž v trhání perníčků

24.4. Hledání čarovného pazourku

26.4. Den čarodějnic v MŠ /v rámci programu MŠ/

-pálení čarodějnice

-soutěže /nejrychlejší čarodějnice,tref netopýra!,dopis pro skreta.../

-zpívání u táboráku