Platby

  • Úplata za předškolní vzdělávání na 1 měsíc a 1 dítě je 300,-Kč, vzdělávání v posledním roce docházky se poskytuje bezúplatně

           - platí se na účet číslo:

             163257505/2010    VS 618

  • Výše stravného na den je 29,-Kč /6,-Kč ranní svačinka + 18,-Kč oběd + 5,- Kč odpolední svačinka/

          - platí se na účet číslo:

             2400727742/2010, VS /číslo je každému přiděleno v MŠ/

  • Platba za kapesníky je 20,-Kč na měsíc

          - platí se hotově v MŠ 

  • Dobrovolná platba SRPŠ na školní rok je 300,-

            - platí se hotově v MŠ

  • Měsíčně počítejte cca 100,-Kč za akce pro Vaše dítě /divadlo, hudební pořady, klaun, pejsci.../

           - platí se hotově v MŠ