Dětský den v MŠ

01.06.2018 06:00

Balónková show aneb Den se skřítkem Balónkem

 -budeme soutěžit, plnit úkoly,tančit, zpívat, veselit se

              Prostě užívat si den!

/program je určený pouze dětem z MŠ a bude probíhat v rámci časového rozvrhu MŠ/