Vítejte na stránkách naší mateřské školy!

MOTTO: „Nač má člověk smyslů pět?

                                Aby mohl poznat svět!“

    Naše MŠ si klade za cíl být školou současnosti a přitom vychovávat pro budoucnost. Její výchovné a vzdělávací úkoly vyplývají z požadavků moderního života.

Cílem je vychovávat v dětech všestranně a harmonicky rozvinutou osobnost, s důrazem na oblast citovou a morální. Výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.  V dětech  pěstujeme zdravé sebevědomí, to se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké nabídce činností si každé dítě najde alespoň jednu oblast, v níž je dobré, na druhé straně je rozvíjen smysl pro odpovědnost, děti se učí podřídit své zájmy zájmu celku. Rozvíjí se spolupráce, nikoli soutěž mezi dětmi. Děti vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. Podporujeme svým působením tvořivost a touhu po vzdělání. Výchova není zaměřena pouze na rozvoj intelektu, ale je výchovou napodobováním. Je třeba poskytnout dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí.        

Naši mateřskou školu najdete na adrese:  

Mistrovická 618, Kamenický Šenov  471 14